Alpa-Vet

Dierenartspraktijk Alpa-Vet

Onze Diensten

Preventie en begeleiding

Elke alpaca verdient het om een goede gezondheidsbegeleiding te krijgen. Tot de routinebehandelingen behoren onder andere vaccinaties, mestonderzoek en parasitaire behandelingen, Vitamine D- supplementatie etc... Onderschat zeker het probleem niet van preventieve behandeling en ziektevoorkomend management. De alpaca is een prooidier, en zal zijn ziekte zo lang mogelijk proberen te verbergen. Voorkomen is steeds beter dan genezen!

Voedingsadviezen

Een evenwichtige voeding is de basis van alles. Elke diersoort heeft zijn specifieke behoeftes en noden. Het volstaat niet om aan alpaca’s krachtvoeders te voeren die gemaakt zijn voor andere diersoorten zoals paarden, geiten,… Het natuurlijke habitat van de alpaca is de Altiplano in het Andesgbergte, op een hoogte van 3000-5000 meter boven de zeespiegel. Vanzelfsprekend is daar de mineralen- en vitaminenvoorziening (vooral vitamine D) helemaal anders dan hier bij ons. Er bestaan een aantal erg goede mineralen- en vitaminen supplementen voor alpaca’s. Op dit vlak kan ik elke houder of fokker perfect adviseren. Op de website http://www.alpamin.eu/ kunt u heel wat betrouwbare info vinden over voeding voor alpaca’s.

Diagnose & Behandeling

Zoals elke diersoort, kan ook een alpaca wel eens ziek worde. Diagnose en behandeling op individueel vlak en op groepsvlak behoren tot de diensten die ik aanbied. Voor verafgelegen klanten, ben ik steeds bereid om in overleg met een lokale dierenarts tot een goed diagnose- en behandelingsplan te komen.

Drachtigheidscontrole & Vruchtbaarheidsbehandeling

Fokkers kunnen bij mij terecht voor het opvolgen van drachten en de begeleiding van het fokprogramma. Voor heel wat vruchtbaarheidsproblemen bestaan er behandelingsmogelijkheden. Diagnostiek op dit vlak gaat van sperma-onderzoek tot vaginoscopie (inspectie van de baarmoederhals), abdominale en rectale echografieën van baarmoeder en eierstokken, hormoonanalyses etc… Embryo Transfer is één van mijn stokpaardjes.

Plasmabank

Een pasgeboren cria heeft nog geen actief afweersysteem, en is voor zijn afweer volledig afhankelijk van de antilichamen die de biest (eerste moedermelk) bevat. Deze antilichamen worden door de darmwand van de cria opgenomen, en komen zo in de bloedbaan terecht. 24 uren na de geboorte, is het echter voor de darm niet meer mogelijk om deze antilichamen op te nemen. Dit betekent dus dat de afweer van een cria volledig bepaald wordt door de biestopname gedurende de eerste 24 levensuren. Is de eerste levensdag van een veulen twijfelachtig, dan is er steeds risico dat de cria te weinig afweer zal hebben. Dit tekort aan antistoffen kan enkel gecorrigeerd worden door het toedienen van een plasma-infuus. Jaarlijks produceren wij 50-60 zakken plasma, en daarmee kunnen gelukkig heel wat crialevens worden gered. Voor meer gedetailleerde info kunt u deze handleiding raadplegen:
https://alpa-vet.be/plasma-handleiding-alpacas

Fokbegeleiding

Veel fokkers vragen me om hen adviseren in het maken van fokkeuzes. Dit kan dan in eerste instantie gaan over het beoordelen van de kwaliteiten van een dier, en het maken van een fokplan. Niet minder belangrijk is dat men zich ervan kan vergewissen dat het dier vrij is van zichtbare gebreken met een mogelijk genetische achtergrond. Als lid van de Stamboekcommissie en van de Welzijnscommissie van Alpaca Association Benelux, begeleid ik de keuringsdierenartsen in het organiseren en het uitvoeren van de Veterinaire Keuringen. Voor meer info:
http://www.alpaca-benelux.com/?p=73