Vruchtbaarheidsbehandelingen

Helaas gebeurt het behoorlijk frequent dat een alpacamerrie niet of moeilijk drachtig is te krijgen. Na talloze niet-succesvolle pogingen, zal een onervaren alpacafokker de merrie vaak bestempelen als ‘onvruchtbaar’.

Er zijn echter heel veel gevallen van onvruchtbaarheid die – mits een accurate diagnose en behandeling – eenvoudig kunnen worden opgelost.

Door middel van rectale echografie, vaginoscopie, bloed-hormoonbepalingen etc… kunnen wij een correcte diagnose stellen, en door een juiste behandeling uw kostbare alpacamerrie vruchtbaar maken.


Home Back To Top