Voeding

Het spijsverteringsstelsel van de alpaca is ontworpen om grote hoeveelheden vezelrijk plantaardig materiaal makkelijk te kunnen verteren. Dit doen deze dieren op een heel efficiënte manier, wat heel goed van pas komt op de schrale weides van de Zuid-Amerikaanse hoogvlaktes. In deze natuurlijke omstandigheden bestaat het dieet van deze dieren uit talrijke verschillende soorten grassen, kruiden en mossen, die vaak heel rijk zijn aan vitaminen en mineralen.

Onder Europese omstandigheden is het natuurlijk niet mogelijk om hetzelfde rantsoen aan de dieren aan te bieden als onder natuurlijke omstandigheden in Zuid-Amerika, maar met een verstandige benadering is het toch mogelijk om een dieet samen te stellen dat voldoet aan de fysiologische vereisten van de dieren.

Het valt niet genoeg te benadrukken dat gras en hooi de absolute hoofdbrok moeten vormen van het rantsoen. Gras en hooi bestaan in verschillende kwaliteiten. Bepaalde kwaliteiten zullen bijvoorbeeld qua eiwitpercentage niet voldoen aan de behoefte (ongeveer 12% op DS-basis voor onderhoud, 15% op DS-basis voor lactatie, late dracht). In deze gevallen wordt aangeraden om ofwel een betere kwaliteit hooi te gebruiken, ofwel rijke eiwitbronnen zoals luzerne of brok toe te voegen.

Geconcentreerd energierijk krachtvoer (granen, haver, maïs,…) moet absoluut tot een minimum wordenbeperkt. Het spijsverteringsstelsel is niet gemaakt om dit in grote hoeveelheden te verteren, waardoor problemen zoals maagzweren, maagverzuring, enterotoxemie etc... kunnen optreden. Mijn visie is dat geconcentreerde voeders eerder moeten gezien worden als een supplementatie van vitaminen en mineralen, en slechts in energie-eisende periodes (dracht, lactatie, groei, extreme koude,…) als energie- en/of eiwitleverancier extra mogen worden aangeboden.

We kunnen stellen dat er meer dan één juiste manier is om uw alpaca’s te voederen. Het rantsoen is uiteindelijk afhankelijk van verschillende variabele factoren zoals drachtigheidsstatus, kwaliteit van de weide, grootte van de groep, seizoen, geslacht, beschikbaarheid en prijs van voeders op de markt, etc… Daarom is het onmogelijk om een algemeen alpacarantsoen aan te raden dat overal en altijd van toepassing kan zijn. Alpa-Vet kan u op een professionele manier helpen met het optimaliseren van het rantsoen voor uw alpaca’s. 

Kies voor uw dieren een brok die specifiek voor alpaca’s is samengesteld, en laat u niet misleiden door voerfabrikanten die met de natte vinger een ‘alpacavoer’ hebben samengesteld.

Vraag ons naar de meest geschikte supplementen die er voor alpaca’s op de markt zijn.


Home Back To Top